Velg en side

Det kryr av bruktbiler på markedet. Noen med høy km-stand, andre med lav, og selvsagt mange midt imellom, men hvor mye har egentlig km-standen å si? Har det så stor praktisk betydning om bruktbilen har gått mye eller lite?

Det er faktisk ikke så lett å komme med et entydig svar på disse spørsmålene, men jeg skal forsøke å gi deg en liten pekepinn på hvordan du kan vurdere km-standen når du kjøper bruktbil. Det vi i hvert fall kan fastslå er at en bil med lav km-stand på generelt grunnlag har mindre risiko for kostbare reparasjoner enn en bil med høy km-stand. Det er derfor lett å tenke at man bør styre unna biler som har gått langt. Det store bildet er imidlertid litt mer nyansert enn som så. Pris er nemlig også en viktig faktor man må ta med i vurderingen, fordi en bil med høy km-stand vil alltid være en god del rimeligere enn en tilsvarende bil med samme alder og utstyrsnivå som har en lav km-stand. Det blir med andre ord å vurdere den økte risikoen for større reparasjoner opp mot prisbesparelsen man får ved å kjøpe bilen som har gått langt.

Bruksmønster har betydning
Dersom du vurderer å kjøpe en bruktbil med høy km-stand, vil det være smart å forsøke å finne ut noe om hva slags bruksmønster bilen har hatt. Ofte kan bruktbilselgeren sitte med informasjon som kan være nyttig i denne sammenhengen. Er bilen brukt mye til langkjøring, har den vært firmabil eller har den kanskje tidligere vært taxi? Dette er noe selger ofte vet noe om, og i sistnevnte tilfelle skal det opplyses om det. Det å eksempelvis kjøpe en bil som frem til nå har gått som drosje er kanskje noe av det tryggeste du kan gjøre, dersom du vurderer å kjøpe en bil med høy km-stand. Disse bilene blir nemlig jevnt over godt vedlikeholdt fordi de må være i topp stand hele tiden, ikke minst på grunn av passasjerenes sikkerhet, men også fordi bilen representerer drosjeeierens inntektsgrunnlag. Svikter bilen, så svikter også inntekten. Derfor kan du føle deg ganske trygg på at en drosjekjørt bruktbil har fått bra vedlikehold.

Kanskje kommer du over en bil som har gått som firmabil, hvor brukeren av bilen har vært omreisende representant og har reist land og strand rundt for å besøke kundene sine. Slike biler har ofte høy km-stand, men har gjerne blitt brukt mye på lange distanser. Da ruller km-telleren fort, men slitasjen på bilen er minimal sammenlignet med om like mange kilometer hadde blitt kjørt med korte turer i bytrafikk. Det er med andre ord fullt mulig å finne gode bruktbiler med høy km-stand, ofte også til gode priser.

Opplysninger fra Statens Vegvesen
En generelt smart ting å gjøre når du skal handle bruktbil er å gå inn på Statens Vegvesen side nettsider og søke opp bilen du vurderer å kjøpe under fanen «Kjøretøyopplysninger». Her finner du mye nyttig informasjon om bilen, blant annet opplysninger om km-stand. Hver gang bilen er inne til PKK (Periodisk kjøretøykontroll – populært kalt EU-kontroll), vil km-standen bli avlest og innrapportert til Statens Vegvesen. Her kan du altså få litt innsikt i hvor mye bilen har blitt kjørt opp igjennom årene. Kryssjekker du dette med bilens servicehistorikk, vil du fort se om det samsvarer og henger på grep.

Er bilen du vurderer bruktimportert, hvilket du i så fall også finner informasjon om under kjøretøyopplysningene, så sjekk når bilen ble importert til Norge og hva km-standen var på det tidspunktet. Her har det nemlig vært mye juks og fanteri opp igjennom tiden, og dessverre har mange opplevd å kjøpe biler som i realiteten har gått mye lenger enn hva km-standen viser. Er bilen bruktimportert etter eksempelvis 3 år på veien i Tyskland, og den registrerte km-standen på importtidspunktet var 10.000 km, så ville jeg vært meget skeptisk. Sannsynligheten for at denne bilen hadde gått 50.000 km eller mer da den ble importert er etter min mening stor. Sjekk selv og gjør dine egne vurderinger rundt bilen du skal kjøpe. Er det ting som skurrer er det all grunn til å stille selgeren noen kritiske spørsmål.

Dokumentert servicehistorikk
De to viktigste driverne for verditap på en bil er alder og kjørte kilometer. Sjekker du bruktmarkedet vil du av og til finne biler som på få år har gått ganske langt, og du vil finne litt eldre biler som har gått svært lite. Om prisen er noenlunde lik, hva er det da mest fornuftig å velge? Jeg tror de fleste vil være enig med meg i at risikoen for kostbare reparasjoner øker mer ved høy kjørelengde enn med alder, men jeg kan likevel ikke kategorisk si at bilen med den lave kjørelengden er det smarteste valget. Alt avhenger av hvordan bilen har blitt vedlikeholdt. Det hjelper svært lite at bilen har en lav km-stand dersom den ikke har dokumentert servicehistorikk. Faktisk ville jeg vært mye mer skeptisk til å kjøpe en litt eldre bil som har gått lite, men som mangler dokumentasjon på service og vedlikehold, sammenlignet med å kjøpe en som har gått langt, men som har dokumentasjon på at alt av service og vedlikehold er på stell og har vært det siden bilen var ny. Etter min mening er dokumentasjon på servicehistorikk noe av det viktigste du kan legge vekt på når du skal gjøre en trygg bruktbilhandel, og derfor har jeg også skrevet en egen artikkel om dette temaet. Den kan du lese her.

Konklusjon
Som du kanskje har skjønt er det ingen enkel konklusjon som setter to streker under svaret når det gjelder vurderinger rundt km-stand ved kjøp av bruktbil. Snarere tvert imot. Konklusjonen er derimot at du bør ha et våkent blikk, sjekke historikk og forsikre deg om at bilen du skal kjøpe har blitt godt vedlikeholdt, uansett om den har gått kort eller langt. Har du en dårlig følelse og er usikker på hva du kjøper, bør du styre unna, men med godt dokumentert vedlikehold kan du gjøre trygge og gode kjøp uansett om bilens km-stand er høy eller lav. Lykke til!