Velg en side

For mange er det en selvfølge, mens andre ikke helt ser nødvendigheten. Mitt råd og entydige svar på overnevnte spørsmål er et rungende JA, du må ha bilen på service! Jeg skal forklare deg hvorfor i denne artikkelen.

De fleste følger gjerne bilens serviceprogram de første årene mens bilen fremdeles er relativt ny, i det minste frem til garantitiden er utløpt. At produsentens serviceprogram er fulgt er nemlig en forutsetning for at garantien skal være gyldig. Etter at garantitiden er utløpt er det dessverre mange som begynner å slurve litt, og som ikke helt ser behovet for å følge fabrikkens anbefalte serviceintervaller. Det er, slik jeg ser det, et uklokt valg som ofte får konsekvenser som er langt mer kostbare enn prisen du ville betalt for å sette bilen på service hos et autorisert verksted.

Bilens helsesjekk
De fleste av oss er en tur innom både legen og tannlegen med jevne mellomrom. Ikke bare når det har oppstått en plage eller helsemessig utfordring, men vi liker å ta en sjekk for å vite at alt er i orden. Har du fått et lite hull i en tann er det flott å oppdage det på et tidlig tidspunkt og få gjort noe med det, i stedet for å vente til du får tannverk og du kanskje må rotfylle eller i verste fall trekke. Legens eller tannlegens arbeid er i stor grad forebyggende i forhold til at du skal ha en god helse. Slik er det også med service på bilen din. Bilen bør på verksted for en service med jevne mellomrom, for at det vi kan kalle den generelle helsetilstanden til bilen din skal holdes på et tilfredsstillende nivå. For at du skal vite når det er tid for service har bilprodusenten laget et eget serviceprogram som er spesielt tilpasset akkurat den bilen du har. Der er det tatt hensyn til hvilke av bilens komponenter som trenger ettersyn til hvilken tid, hva slags type olje motor og girkasse skal ha og intervaller for skifte av dette, og ikke minst en rekke kontrollpunkter som for eksempel rustkontroll, sjekk av bremser, etc. Å følge de angitte serviceintervallene bidrar til at bilen holdes i god stand, og du får på et tidlig tidspunkt vite om eventuell slitasje eller skader som bør utbedres.

Du kan gjøre servicen selv, men…
De fleste av oss bestiller en time på merkeverksted eller et annet autorisert verksted når det begynner å bli tid for service på bilen. Er bilen utenfor garantitiden er det imidlertid ingen ting i veien for at du kan foreta servicen selv. Det betinger imidlertid at du har litt teknisk innsikt, at du setter deg godt inn i hva som skal gjøres og at du har nødvendig verktøy tilgjengelig. Det er imidlertid en del ting som vil skape noen utfordringer om du skal gjøre servicearbeidet på egenhånd. Dagens moderne biler er nemlig utstyrt med en masse sensorer og elektronikk som forteller noe om bilens tekniske tilstand, og varsler om eventuelle feil. For å avlese informasjonen som disse systemene genererer må man bruke et elektronisk diagnoseverktøy som blant annet også brukes til å nullstille feilkoder i systemet. Slike diagnoseverktøy er ofte kostbare, og av den grunn er det de færreste av oss som har dette liggende hjemme i garasjen. Jeg vet imidlertid om noen som gjør det meste av servicearbeid på bilen sin selv, og som har funnet det lønnsomt å gå til anskaffelse av et slikt system. En del slike diagnosesystemer er av relativt universal art, slik at de kan brukes på flere ulike typer biler, og er man fler som mekker litt på bilen sin på hobbybasis så kan man jo kanskje også gå sammen om å anskaffe slikt utstyr.

Nå er det jo også slik at all elektronikken i moderne biler må ha en programvare for å fungere, og om du ønsker at denne skal oppdateres jevnlig bør du innom merkeverkstedet for en service av og til. Det hender nemlig at fabrikken kommer med oppgradert programvare også etter at garantitiden har gått ut, og den kan det være gode grunner til å få med seg. Dessuten skjer det også fra tid til annen at det oppdages svakheter på enkelte bilmodeller som er av en slik art at fabrikken velger å bytte ut komponenter på biler som allerede er sluppet på markedet. Slike forbedringer kalles ofte for «kampanjer» på fagspråket, og utføres som oftest i forbindelse med at bilen er inne til service på et merkeverksted. Velger du å utføre service selv eller bruker andre autoriserte bilverksteder, vil det altså likevel være smart å ta turen innom et merkeverksted av og til, slik at bilen din får med seg disse viktige oppgraderingene.

Dokumentasjon
Uansett hvor og på hvilken måte du får service og vedlikeholdsarbeidet utført på bilen din, er dokumentasjon et viktig stikkord. På ett eller annet tidspunkt vil sannsynligvis tiden være inne for at bilen din skal få en ny eier, og da er det helt avgjørende å kunne dokumentere at bilen har blitt fulgt opp med service og vedlikehold. Tenk deg selv om du skulle kjøpe bruktbil og står overfor et valg mellom to ganske identiske biler der den ene har full dokumentasjon på servicehistorikk og den andre ikke. Hvilken hadde du valgt?

For meg som bruktbilselger er dokumentasjon på servicehistorikk alfa og omega når jeg skal selge en bil, fordi jeg ønsker at kundene mine skal gjøre en trygg og god bruktbilhandel. På en bil som er noen år gammel er servicehistorikken, etter min mening, det aller viktigste elementet for å gi kunden den nødvendige tryggheten om at bilen har fått bra vedlikehold hele veien. Faktisk synes jeg dokumentasjon er så viktig at jeg har skrevet en egen liten artikkel kun om dette temaet. Den kan du lese her.