Velg en side

Du har sikkert lagt merke til at registerreim ofte er et tema når det gjelder kjøp og salg av brukte biler, men vet du egentlig hvorfor mange er så opptatt av denne reima? I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på akkurat det.

Jeg skal etter beste evne forsøke å gi en forklaring på dette som er såpass enkel og lettfattelig at også de som ikke har nevneverdig teknisk innsikt kan få en forståelse av dette temaet. For å kunne forstå hvorfor dette med skifte av registerreim er så viktig, er det avgjørende at du vet noe om hvilken funksjon den har, og derfor starter jeg innledningsvis med litt basic om forbrenningsmotoren.

Som du kanskje vet kommer kraften i en forbrenningsmotor av at det skjer hyppige eksplosjoner øverst i et bestemt antall sylindere. Et tilsvarende antall stempler blir i tur og orden presset ned inne i disse sylindrene som følge av eksplosjonene og kraften føres via noen kraftige stag ned til det som kalles veivakselen hvor den roterende kraften som gir bilen fremdrift oppstår. Eksplosjonene som skjer på toppen må komme på bestemte tidspunkt og i en gitt rekkefølge for at motoren skal kunne ha en jevn og fin gange, og det er her registerreima spiller en nøkkelrolle. Mekanikken som styrer innsprøytning av drivstoff og utblåsning av eksos, gjennom åpning og lukking av et antall ventiler, sitter på moderne forbrenningsmotorer helt på toppen av motoren og består blant annet av noe som kalles en kamaksel. For at kamakselen skal ha en timing som sammenfaller med rotasjonen på veivakselen, må disse to akslene forbindes med hverandre, og dette gjøres i de fleste tilfeller ved hjelp av en registerreim.

Byttes etter gitte intervaller
Registerreima er en armert gummireim som har en meget høy slitestyrke og tåler høybelastning over tid. Likevel må den byttes regelmessig. Intervallet for når den skal byttes varierer fra bilmodell til bilmodell, men fabrikken har fastsatt hvilket intervall som er riktig. Som oftest er det to parametere som avgjør når tiden er inne, nemlig tid og kjørestrekning. Et typisk eksempel kan være 10 år/180.000 km. Det indikerer altså at om bilen er 10 år gammel eller har gått 180.000 kilometer så skal registerreimen skiftes, og det er da det som først inntreffer som vil være den utøsende faktoren. Har du en bil hvor intervallet for skifte er som i overnevnte eksempel, bør du altså ikke la være å skifte registerreimen etter 10 år selv om bilen eksempelvis har gått bare 120.000 kilometer. Holdbarheten til reima blir nemlig svekket over tid, uavhengig om bilen blir mye kjørt eller ikke.

Kostbart
Bytte av registerreim utføres normalt i forbindelse med en annen ordinær service, og et oppegående serviceverksted vil kunne gi deg beskjed om at tiden er inne for å skifte. Det er imidlertid sterkt tilrådelig å ha kontroll på dette selv og ikke ta for gitt at verkstedet du bruker følger med. Jeg har nemlig flere ganger erfart at biler har manglet registerreimskifte til tross for at de har vært inne for service på tidspunkt hvor dette skulle ha vært utført. Det er derfor viktig å huske på at det er du som bileier som er ansvarlig for at bilen for riktig vedlikehold. Er du usikker på hva som er fabrikkens anbefalte intervall for skifte av registerreim, så ta kontakt med et autorisert bilverksted og oppgi registreringsnummeret på bilen din, slik at du får ut korrekt informasjon som gjelder for nettopp din bil.

Når registerreimen skal skiftes byttes normalt også vannpumpen samtidig. Årsaken er at det er omtrent det samme demonterings- og monteringsarbeidet som skal til for å skifte begge disse komponentene, og siden timeprisen på arbeidet utgjør en vesentlig høyere sum enn deleprisen for vannpumpa er det fornuftig å bytte denne samtidig selv om den ikke har gått i stykker. Som du skjønner er det en del jobb knyttet til dette og derfor er servicen hvor det er tid for registerreimskifte som regel den mest kostbare servicen man har på bilen. Derfor er det også naturlig å ta rede på om dette er gjort eller om det er nært forestående dersom man vurderer å kjøpe bruktbil.

Fatale konsekvenser
Dersom man bevisst eller ubevisst unnlater å skifte registerreima til rett tid kan det få fatale konsekvenser. Som nevnt i den innledende forklaringen er reima helt essensiell i forhold til at innsugs- og utblåsningsventiler åpner og lukker med riktig timing, og dersom reima ryker vil disse ventilene kunne åpne på tidspunkt hvor de skulle være lukket, hvilket i svært mange tilfeller vil være synonymt med motorhavari. Så selv om det er kostbart å foreta et registerreimskifte kan det definitivt bli langt mer kostbart å la være.